Tarihçe

TBO kurucusu Özkan Şahin ilk ticari faaliyetine bağımsız bir danışman olarak, aslında ticari amaçlı olmayan bir Suudi Arabistan gezisi sonrasında başladı. Bir akşam yemeği esnasında tanıştığı otel yatırımcılarının devam eden projelerine dair Türkiye’den bir tedarik zinciri kurulmasına aracılık etmesinin ardından başta inşaat projeleri olmak üzere, horeca ve belediyecilik gibi sektörlerdeki çeşitli projelerin tedarik süreçlerinde yer aldı. Özellikle iş taraflarının, satın alan sathında geliştirdiği uygun fiyat ve uygulama pratizasyonları konusundaki çabası ile iş çevresini kısa sürede geliştirdi.

Suudi Arabistan’daki faaliyetlerin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerine sıçramasının ardından tedarik merkezli iş biçimine marka ticaretinin de(brand marketing) eklenmesiyle, bazı yerli ve yabancı markaların körfez ülkelerine taşınması süreci başladı. Körfez ülkelerindeki şirket ve şirket gruplarında çalışmakta olan yönetici kitlesi ile kaynaşılması ile faaliyet alanları kısa sürede Körfez ülkeleri dışına taştı. Bu süreç ile Sri Lanka’dan, Endonezya’ya, Maldivlerden, Oman’a kimi zaman ekonomik hacmi yüksek, kimi zaman düşük çeşitli iş operasyonları tamamlandı.

2015 yılında, bir vesile ile tanışılan Gana’lı bir siyasinin Özkan Şahin’i Gana’ya davet etmesi TBO’nun kurumsallaşma sürecinin başlangıcı oldu. Afrika’da Türk mal ve hizmet altyapısına duyulan ihtiyacın keşfi, rekabet olanaklarının Türkiye lehine olması ve Türk tarihsel karizmasının iş dünyası üzerindeki cazibesi Afrika’daki kurumsallaşma çalışmalarını hızlandırdı. İnşaat, otomotiv, gıda ve çeşitli hizmet sektörlerindeki firmaların Afrika pazarına açılmalarının sağlanmasıyla birlikte başta Gana olmak üzere, Senegal, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Angola, Gabon, Nijerya, Kenya gibi ülkelerde de çeşitli iş geliştirme gruplarıyla da ortaklıklar sağlandı. Bu gelişmelerin ardından bir bünye kazanan TBO sadece Türk firmalar değil, körfez menşeli birçok firmanın da Afrika’ya yatırımları konusunda danışmanlık hizmetleri verdi.

TBO’nun yakın vadedeki gayesi, kurumsal aşamalarını daha da somutlaştırarak, başta üçüncü dünya ülkeleri olmak üzere dünyanın genelinde, etkin danışmanlık ve lobi grupları ile ilişkilerini geliştirmek ve başta Türkiye olmak üzere, çözüm ortaklığına girişmiş olduğu diğer ülkelerin iş ve iş geleceğine dair her türlü nitelikli bağlantı ve veriyi çözüm ortaklarına ulaştırmaktır.